Rosenterapia

Rosenmetodi on kokonaisvaltainen keho-mielitietoinen hoitomuoto, jossa
käytetään kosketusta sekä tarpeen mukaan myös sanoja. Käsittely tehdään
hoitopöydällä ja se kestää 60 minuuttia.
Rosen-hoidossa terapeutin kuuntelevien käsien ja läsnäolevan olemuksen avulla
meillä on mahdollisuus saada kosketus kehossamme oleviin jännityksiin.
Hoito vaikuttaa hermojärjestelmäämme ja tekee meidät sisältä käsin
tietoisemmiksi omasta elävästä kehostamme. Oivallamme että omaa itseä on
mahdollista todella kuunnella ja alamme avautua enemmän omaksi
itseksemme ja näyttää kuka olemme.


Esimerkkejä hoitojen vaikutuksista:
-rentoutuminen ja hengityksen vapautuminen
-tunteiden tunnistaminen
-fyysiset kivut ja kireydet vähenevät
-itsetuntemus lisääntyy
-omat rajat selvenevät
-yleinen hyvinvointi ja luovuus kasvavat
-omien tarpeiden ja uusien valintamahdollisuuksien löytäminen

 

 

Rosenterapia

  • Hoidon kesto 60 min - hinta 40 €